2006-cı ildən başlayaraq ABŞ-da keçirilən Hellman Gallery, Magnum Opus, IDEX (Orlando), Best Friend Collectables and Dollery kimi beynəlxalq kukla sərgilərində iştirak edib.O həmçinin başqa ölkələrdə keçirilən “Kukla sənəti”,”Kukla salonu”(Moskva, Rusiya) və s. beynəlxalq sərgilərin iştirakçısı olub. 2007-ci ildə Dolls (ABŞ) jurnalının “mükəmməllik”nominasiyası mükafatına və 2010-cu ildə Colliii Award (Almaniya) ödülünə layiq görülüb.
Onun işləri 2012-ci ildə “Pretty Fairyland Book”un II cildində və həmin ildə də “Jambalaya Jubilee” UFDC (Birləşmiş Kukla Klubları Federasiyası) kitabında dərc olunub.