Qulya Alekseyeva, Sankt-Peterburq (Rusiya)

hündürlük 45 sm. 

Gözəl Qız