Qulya Alekseyeva, Sankt-Peterburq (Rusiya)

hündürlük 54 sm. 2013

Hal-hazırda şəxsi kolleksiyada saxlanılır