İrina Deyneko, Sankt-Peterburq (Rusiya)

kuklanın oturmuş vəziyyətdə hündürlüyü 49 sm. parçanın müəllif işləməsi, 2008

Hal-hazırda şəxsi kolleksiyada saxlanılır